NATUURLEXICON


Zwartharige Zandgoudwesp

Hedychrum gerstaeckeri


De Zwartharige Zandgoudwesp  Hedychrum gerstaeckeri  is een wesp met een lengte van 4 tot 8 mm. Het vrouwtje heeft een korte, donkere beharing op de kop en het borststuk. Het borststuk heeft geen goudkleur. De grondkleuren zijn groen (borststuk) en rood (achterlijf).   

De wesp vliegt van begin juni tot eind september.

De wesp parasiteert bij de Gewone Bijenknoopwesp Cerceris rybyensis, die voorkomt op zandterreinen en in parken en tuinen. Andere gastheren zijn de Slurfknoopwesp Cerceris ruficornis, de knoopwesp Cerceris sabulosa en waarschijnlijk ook de Kleine Snuittorknoopwesp Cerceris quinquefasciata en de spieswesp Oxybelus haemorrhoidalis.    

Home