NATUURLEXICON


Zwart Kaardertje

Dictyna latens


Het Zwart Kaardertje Dictyna latens is een spin die voorkomt op planten en lage struiken in open terrein, vooral in heidegebieden en vaak in duindoornstruwelen.

Home