NATUURLEXICON


Zwartkopmeeuw

Larus melanocephalus


De Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus heeft als broedgebied in Vlaanderen onder meer de braakliggende terreinen in de Antwerpse Haven. In Nederland komt deze meeuw vooral voor in de Delta, maar wordt ook meer en meer in andere delen van het land gezien.

Het is een kleine, bijna volledig witte meeuw met een grote, zwarte kopkap en witte oogring. De snavel en de poten zijn rood. Jonge vogels hebben een zwarte tekening op de vleugels en de staart, zwarte poten en snavel. Pas na 3 jaar hebben ze het volwassen kleed.

De roep klinkt als een nasaal “jiauw”.

Hij broedt ook in de lussen tussen autosnelwegen (2005). In Vlaanderen broedt de soort steeds in kokmeeuwkolonies.

Hij heeft vergeleken met de Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus lichte ondervleugels.

In de winter heeft hij een zwarte vlek achter het oog. Deze vogel overwintert vooral langs de Atlantische kustenvan Zuidwest-Europa. Enkelingen overwinteren ook in Vlaanderen.  

Home