NATUURLEXICON


Zwart Kaardertje

Dictyna latens


Het Zwart Leermos Peltigera neckeri is een zeldzaam korstmos. Deze soort wordt vooral gevonden in duingraslanden.

Bij de leermossen bestaat het korstmos niet uit een schimmel en een groenalg, maar uit een schimmel en een blauwalg. De blauwalg is ook in staat om stikstofgas uit de lucht om te zetten in oplosbaar nitraat. Deze korstmossen kunnen dus zelf in hun eigen stikstofbehoefte voorzien en kunnen dan ook snel groeien en dus goed concurreren met andere snelgroeiende mossen.  

De verspreiding vindt alleen plaats door middel van sporen van de schimmel.  

Het korstmos kan onder meer op wilgenstammen grote, grijze plakkaten vormen en op die manier andere korstmossen en mossen verdringen, overgroeien of verstikken.

Epifytische, op bomen voorkomende korstmossen met blauwalgen zijn in Vlaanderen nog zeer zeldzaam. Ze zijn vooral te vinden in Atlantische kuststreken met eenzeeklimaat en veel neerslag. Het zijn vochtminnende korstmossen. Een hoge luchtvochtigheid in natte gebieden (met onder meer Wilg-soorten) zoals natuurlijke overstromingsgebieden is gunstig voor deze korstmossen.

Wanneer door de opwarming van het klimaat in Vlaanderen meer (zomerse) neerslag zou vallen, ontstaan voor deze korstmossen wellicht meerdere nieuwe geschikte vestigingsplaatsen.  

Home