NATUURLEXICON


Zwartoogje

Miktoniscus patiencei


Het Zwartoogje Miktoniscus patiencei is een pissebed. Het is een zeer kleine soort. Deze pissebed houdt zich (diep) op onder stenen in het kustgebied.

Het dier is volledig wit en heeft 1 zwarte ocel. De kleur van de darm die doorheen het lichaam zichtbaar is varieert naargelang het opgenomen voedsel. De punctering op het lichaam is het niet gelijnd.

Home