NATUURLEXICON

Home


Zwartpootgitje

Cheilosia nigripes


Het Zwartpootgitje Cheilosia nigripes is een kleine, zwarte zweefvlieg met een lengte tot 8 mm. De vleugels zijn enigszins verdonkerd. De ogen zijn kaal, de poten zwart en het achterlijf relatief breed.

De zweefvlieg komt in Nederland alleen voor in Zuid-Limburg, met name rond de Sint-Pietersberg. Wat Vlaanderen betreft komt deze soort mogelijks ook voor in Limburg, nabij dezelfde Sint-Pietersberg.

Dit gitje vliegt in één generatie van half april tot half juni in kruidenrijke graslanden op voedselrijke grond, meestal in de buurt van loofbossen. De vliegen houden zich vaak op op lage bloeiende planten.