NATUURLEXICON


Zwartrandgrasuil

Apamea epomidion


De Zwartrandgrasuil Apamea epomidion is een vlinder. Het is een zeldzame soort die kan worden gezien in loofbossen, struwelen, parken en tuinen.

De rupsen voeden zich met allerlei grassen. De vliegtijd valt in de maanden juni en juli.

  

Home