NATUURLEXICON


Zwartschouderhuigwesp

Passaloecus singularis


De Zwartschouderhuigwesp Passaloecus singularis is een vrijwel volledig zwarte wesp. De schouderknobbel is bij het vrouwtje soms en bij het mannetje meestal bruinzwart gekleurd.

Deze vrij algemene wesp vliegt van begin mei tot eind september in uiteenlopende biotopen, vooral bosranden, kaalgekapte percelen en moerassige gebieden met veel Riet Phragmites australis.

Het nest wordt gemaakt in merghoudende stengels van verschillende planten (Riet, Braam, Wegedoorn, Vlier), in lege rietgallen van halmvliegen en ook vaak in verlaten insectengangen in verrot hout.

De nestgang wordt afgesloten met een afsluitprop, gemaakt van hars en steentjes.

De prooien zijn ongevleugelde bladluizen.

Als parasieten zijn de  Drietandgoudwesp Trichrysis cyanea, de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus, de sluipwespen Perithous mediator en Perithous divinator en de bronswesp Eurytoma nodularis bekend.  

Home