NATUURLEXICON


Zwartschubbige Ridderzwam

Tricholoma atrosquamosum


De Zwartschubbige Ridderzwam Tricholoma atrosquamosum is een mycorrhizavormende soort bij loofbomen.

Hij komt voor in loofbossen en lanen op een matig vochtige tot droge, matig voedselarme, vaak kalkhoudende zand- en kleibodem. De soort is gevoelig voor vermesting en verzuring.  


Home