NATUURLEXICON


Zwarttipsmalboktor

Paracorymbia fulva


De Zwarttipsmalboktor Paracorymbia fulva komt vooral voor bij wilgen- en populierenopstanden op terreinen met weinig begroeiing, zoals braakliggende terreinen, weg- en akkerranden en zandgroeven.

Het halsschild, de poten en de antennes zijn zwart. De dekschilden zijn bruinig geel en aan het uiteinde bruin gekleurd.

De kever meet 9,5 tot 14 mm en wordt van eind mei tot in augustus vooral aangetroffen in de buurt van Populier-soorten Populus species op plaatsen met weinig begroeiing. De soort wordt vaak op bloemen (Gewoon Duizendblad, Margriet, Peen en Berenklauw-soorten) aangetroffen. In tuinen bezoekt de kever ook de bloemen van de sierplanten.  

De larven leven in stronken en dode takken van vooral Populier-soorten Populus species maar ook van andere bomen (Eik-soorten, Beuk, Tamme Kastanje).

Home