NATUURLEXICON


Zwartvlekspikkelspanner

Menophra abruptaria


De Zwartvlekspikkelspanner Menophra abruptaria is een zeer zeldzame vlinder die behoort tot de spanners.

De waardplanten zijn Gewone Es Fraxinus excelsior en Hulst Ilex aquifolium.


Home