NATUURLEXICON


Zwartvlerkbladjager

Dioctria oelandica


De Zwartvlerkbladjager Dioctria oelandica is een roofvlieg met een lengte van 15 tot 20 mm. Het mannetje heeft opvallend verdonkerde vleugels; bij het vrouwtje zijn ze lichter getint. Het achterlijf en de borststukrug zijn glimmend zwart. Het gezicht heeft een zwarte middenstreep. De bovenste helft van de poten is oranjerood; de onderste helft is zwart.

Het is een vrij algemene soort die van eind april tot begin juli voorkomt in bosranden en struwelen op een vaak iets vochtige, zandige bodem.

Home