NATUURLEXICON


Zwartwitte Russula

Russula albonigra


De Zwartwitte Russula Russula albonigra komt voor in loofbossen en gemengde bossen op een vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke zand- of leemgrond.

Het is een mycorrhizavormende zwam bij verschillende loofbomen, ondermeer Eik-soorten Quercus species.

Vermesting vormt een bedreiging.


Home