NATUURLEXICON


Zwartwordende Cantharel

Cantharellus melanoxeros


De Zwartwordende Cantharel Cantharellus melanoxeros is een uiterst zeldzame zwam, die zwart verkleurt bij kneuzing. Het is een mycorrhiza-zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica in loofbossen op een kalkrijke, niet al te droge bodem.

In 2001 werd deze zwam in de Vorte Bossen te Ruiselede (Vlaanderen), in een  schrale bosdreef (natuurreservaat) gevonden. De zwam werd ook reeds in Nederland gevonden (2009).

Bodemverzuring en strooisellaagophopingen zijn actuele bedreigingen voor deze soort.


Home