NATUURLEXICON


Zwartwordende Wasplaat

Hygrocybe conica


De Zwartwordende Wasplaat Hygrocybe conica heeft een spits kegelvormige oranjerode hoed met een diameter tot 7 cm. De steel is geel-oranje en meet tot 9 cm. Bij aanraking en bij veroudering wordt de zwam snel pikzwart.

Deze plaatjeszwam komt vrij algemeen voor in niet of weinig bemeste graslanden, vochtige duinvalleien en wegbermen. Soms komt hij ook in bossen (op voedselarme klei) voor. De soort is te zien in de late zomer en herfst.

Home