NATUURLEXICON


Zwavelmelkbekerzwam

Peziza michelii


De Zwavelmelkbekerzwam Peziza michelii is een zwam met een zittend, diep bekervormig tot vlak, aan één zijde dikwijls diep ingescheurd vruchtlichaam. De zwam heeft een diameter tot 50 mm.

Deze zwam heeft een roodbruine kleur met vaak een violette zweem aan de binnenzijde. De buitenkant is gekorreld en heeft een lichtere, roodbruine kleur. Bij beschadiging wordt een heldere vloeistof uitgescheiden die na een halve minuut lichtgeel tot zwavelgeel begint te verkleuren.  

De soort groeit meestal in de late zomer op kalkrijke leem- en kleibodems, vaak onder Europese Lork Larix decidua. De zwam kan in de duinen ook worden gevonden, maar dan vrijwel altijd op of nabij schelpenpaden.


Home