NATUURLEXICON


Zwavelmelkzwam

Lactarius chrysorrheus


De Zwavelmelkzwam Lactarius chrysorrheus heeft een gewelfde trechtervormige zalmroze of rozegele hoed met een diameter tot 8 cm. De hoed is concentrisch gezoneerd. De geelbruine steel meet tot 8 cm.

Deze zwam komt voor bij loofbomen (Eik-soorten) in loofbossen en lanen op voedselarme zand- en leembodem.


Home