NATUURLEXICON


Zweephangmatspin

Microlinyphia impigra


De Zweephangmatspin  Microlinyphia impigra is een spin van lage vegetaties in moerasgebieden met Riet Phragmites australis en Zegge-soorten Carex species.

Deze soort meet 3,5 tot 5,5 mm.

Het web wordt laag in de moerasvegetaties gemaakt.


Home