NATUURLEXICON


Zwenkdravik

Anisantha tectorum


De Zwenkdravik Anisantha tectorum komt in Vlaanderen en Nederland vooral aan de kust voor, in de duinen, op droge, zonnige plekken met stikstofrijk en kalkhoudend zand en ook op verstoorde plaatsen zoals langs spoorwegen en industrieterreinen.

De plant bloeit in mei en juni met groene grasbloemen die in aartjes staan, die zich alle langs één kant van de stengel bevinden. De bladeren zijn langwerpig.


Home