NATUURLEXICON


Zwerfvuil


Afval, veelal plastic, dat achteloos wordt weggeworpen en langs onze wegen, op parkings of op het strand ligt of op waterlopen en ook op zee drijft, wordt door vogels voor voedsel aanzien en opgegeten. Dit afval kan de maagwand beschadigen en kan het voedsel minder goed verteren. Giftige stoffen kunnen worden opgenomen en het foerageergedrag kan veranderen doordat het hongergevoel van de vogel wordt onderdrukt. Veel vogels liggen met heel wat onverteerbaar afval op de maag.  Een achteloos achtergelaten of door picknickers weggeworpen bokaal kan er voor zorgen dat een Vos zich levensgevaarlijk verwondt. Bij een poging om de bokaal uit te likken, kan hij met zijn kop blijven vastzitten. Hij zal de bokaal proberen stuk te slaan waardoor hij zich  kan verwonden aan het glas.

Ook andere vormen van sluikstorten kunnen onverwachte milieuverstoringen teweegbrengen. Afval voorkomende uit de bereiding van de synthetische drug XTC bevat aceton, ether en mierenzuur. Het aceton en de ether vervliegen snel, maar mierenzuur is een agressieve stof die achterblijft op de bodem. Aceton en ether worden in de laatste fase gebruikt om de werkzame stof te zuiveren. Daarnaast komen er nog een aantal reststoffen vrij zoals piperonylmethylketon (PMK’s) en benzylmethylketon (BMK’s). De stoffen zijn over het algemeen giftig, bijtend en zeer brandgevaarlijk. Het zijn gevaarlijke stoffen. Bij het blussen van brandend XTC-afval verspreiden de zeer giftige stoffen zich in het milieu. 

Zwerfvuil kan verder zorgen voor beschadiging van landbouwmachines, vervuilen van oogstgewassen, vergiftiging van vee en visuele vervuiling. 


Home