NATUURLEXICON


Zwerminktzwam

Coprinellus disseminatus


De Zwerminktzwam Coprinellus disseminatus heeft een klokvormige, grijzige hoed met een diameter tot 15 mm. De witte steel wordt tot 5 cm lang.

De gegroefde hoed is helemaal bezet met fijne haartjes.   

De soort komt algemeen voor op hout, vooral op dood hout, soms op de schors van levende bomen en op begraven hout, in loofbossen, parken en tuinen op vochtige, voedselrijke bodems.

Deze zwam komt regelmatig in grote groepen van soms enkele honderden exemplaren voor op boomvoeten en op rotte loofhoutsoorten op min of meer vochtige, vruchtbare bodems. Meestal komt de zwam voor op stronken, takken en stammen, maar vaak ook op ondergronds wortelhout en op of net onder de grond liggende planken of latten.   

Het is een saprofiet.Home