NATUURLEXICON


Zygina lunaris


De cicade Zygina lunaris behoort tot bladcicaden. Deze soort heeft een duidelijke koptekening en rode strepen op de vleugels.

De soort rukt sinds enkele jaren op vanuit het zuiden en wordt sinds 2008 ook in Vlaanderen gezien.

De cicade komt voor in cultuurlandschappen en parken in stedelijk gebied op Wilg-soorten zoals Schietwilg Salix alba en Kraakwilg Salix fragilis.   

Deze cicade kent één generatie per jaar. De volwassen dieren overwinteren in coniferen en andere groenblijvende bomen en struiken.

Home