Deel 2
 
De soortendiversiteit in de stad
De laatste decennia groeit de kracht van de natuur: natuur is niet langer degene die ingenomen wordt, maar zij die verovert. De biodiversiteit en de natuurwaarden in de stad bleven lange tijd onderschat. De steden hebben een zeer boeiende en gevarieerde soortendiversiteit.

Vrijwel van alle soortgroepen bij de planten en de dieren komen er verschillende vertegenwoordigers in de stad voor. Binnen een zelfde soortgroep kan de manier waarop soorten met verstedelijking omspringen erg verschillen. 

Hieronder volgen enkele vertegenwoordigers van de 40 soortgroepen die men in de stad kan aantreffen:

Micro-organismen
Algen of wieren
Korstmossen
Zwammen
Mossen
Varenachtigen
Zaadplanten
Holtedieren
Beerdiertjes
Wormen
Weekdieren
Kreeftachtigen
Bijen
Haften (of eendagsvliegen)
Kakkerlakken
Kevers
Kokerjuffers
Libellen
Luizen
Mieren
Netvleugeligen
Oorwormen
Schorpioenvliegen
Sprinkhanen en krekels
Tripsen
Vleugelloze insecten
Vliegen
Vlinders
Vlooien
Waaiervleugeligen
Wantsen
Wespen
Spinachtigen
Duizendpootachtigen
Vissen
Amfibieƫn
Reptielen
Vogels
Zoogdieren